Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

TÜRK DİLİ

TÜRK DİLİ DERSİNİN AMAÇLARI

Türk Dili Dersi, öğrencilere Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermeyi; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmayı; yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla kelime hazinelerini geliştirmeyi; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğretmeyi; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Dersin İçeriği

Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Ural-Altay dil birliği içerisindeki konumu, yazılı metinlerinin bulunmadığı çağlardan kalan sözlü dil ürünleri, ilişki içinde olduğu milletlerin kaynaklarındaki durumu gösterilecektir. Ayrıca Türk lehçe sınıflandırmaları ve bu sınıflandırmalarda kullanılan seslik, biçimlik ve sözvarlığı ölçütleri incelenecektir. Türk Dilinin yazılı ürünlerinin bulunduğu Eski Türkçe dönemi, eserleri, dil alanları, konuşulduğu devlet yapılanmaları ele alınacaktır.

TR