Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Birim Hakkında

Günümüzde eğitim sistemleri, bir yandan bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar,
diğer yandan ise, bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği yeni problemler üzerinde odaklanmaktadır.
Bu olanakların ve problemlerin odağında yer alan sistem ise, uzaktan eğitim sistemidir. Uzaktan
eğitim, zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası
ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman
bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, yenilikçi bir eğitim sistemidir. Eğitimde en hızlı
gelişen uygulamaların başında gelen uzaktan eğitim, bilgi teknolojilerinin sağladığı imkanlar
doğrultusunda, farklı uygulamaları gündeme getirmektedir.
Diğer taraftan, eğitim uygulamalarında hayat boyu öğrenme anlayışının önem kazanmaya
başlaması ile eğitim; zaman ve mekandan bağımsız hem okul eğitimini hem de okul dışı eğitimi
kapsayan tüm eğitsel etkinliklerin temel bileşeni olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim Avrupa Birliği
Komisyonu tarafından 2000 yılında açıklanan “Hayat Boyu Öğrenme Memorandumu” nda yer alan;

Eğitimde yeniliklerin ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi,

Eğitimin mümkün olduğunca öğrenenlere yakınlaştırılması ile erişim zorluğu olan kesimlere ulaşmak
için bilgi iletişim teknolojisinden yararlanma, temel stratejilerinden de anlaşılabileceği üzere uzaktan
eğitim, hayat boyu öğrenmenin en yenilikçi yöntemlerinden birini oluşturmaktadır.
2019 yılında kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi uygulamaya koymayı planladığı uzaktan eğitim ve sertifika programları ile hayat
boyu öğrenme kapsamında önemli bir sorumluluğu yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında
Merkezimiz farklı proje çalışmalarına destek vermeyi planlamaktadır.
Bilgi teknolojileri doğrultusunda şekillenen günümüz dünya ekonomisinde, uzaktan eğitimin
bir seçenek olmaktan çıkıp, bir zorunluluk haline geldiği göz önüne alındığında gelecek yıllarda da
Merkezimiz, bir yandan belirlemiş olduğu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalara, bir yandan
da, sunduğu hizmet kalitesini en üst düzeye çıkartmak için insan kaynağı niteliğinin artırılması ve
kurum kapasitesinin ve organizasyon el yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla personel eğitimlerine ve
imkanların iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edecektir.

TR