Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİNİN AMAÇLARI

Tarihin amacı; günümüze ışık tutmaktır. Tarih bilimi günümüzdeki olguları daha iyi kavranmasını sağlar. İnsanı tanımak için onun geçmişine bakmak gerekir. Aynı yöntemler toplum ve milletler için geçerlidir. Milletlerin kültürlerine, sosyal etkinliklerine, ekonomik, siyasi verilerine bakılarak onların durumu hakkında genel bilgileri öğrenmiş oluruz. Tarih bilimi ise bunları inceler. Zamanın daha iyi kavranmasını sağlar. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ise modern Türkiye’nin nasıl kurulduğu ve gelişmesinin nasıl olduğunu bize aktaran bir bilimdir.

Dersin Amacı;

Türk bağımsızlık Savaşı Atatürk İnkılapları ve İlkeleri, Atatürkçü düşünce, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgi vermek

Türkiye ile Atatürk İlke ve İnkılaplarına yönelen tehditler hakkında bilgi vermek

Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde Atatürk İnkılapları ve İlkeleri, Atatürkçü düşünce doğrultusunda ulusal hedefler etrafında birleşmek

Türk gençliğini Atatürkçü düşünce tarzında yetiştirmek ve güçlendirmek

TR